Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest to proces, w którym psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwacja, testy, kwestionariusze) podejmuje działania mające na celu rozpoznanie i zgłębienie psychologicznych mechanizmów osoby badanej, opis obecnego stanu funkcjonowania pacjenta z uwzględnieniem słabych i mocnych stron badanego, oraz ukierunkowanie na podjęcie dalszych kroków leczenia, czy diagnozy.